TYPES OF GULLY CRICKETERS (TAMIL) | AVLO WORTH ILLA | #2


intha balla yapadi paraka vidran matum parunga da.. yanada bat anga poiduchu balla paraka vidrana bata paraka vidra putukuchaa…poo De Villers 360 shottu ..just missu daa .. nee long on poda daa vaana athu long off da yannatha ada porano daa batta volunga pudra daa speedda podatha thuki adichirvaaa porumaya poda paa .. ball yangiyo poiduchu la nan adichathu yaa ball yaa kaila iruku da vunnum konjum slow va podu da .. vunnum slow podanum na vooriti than podanum porumaya podu da konjum madaikunara podra dai konjum poru aya podu da ivan yara alaya kondruvan pola daaa ..nana ada matan… daa poda.. nan varla pathukuran pathuran

19 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *